Skip to content Skip to footer

Efekt zastosowania trzech różnych metod regeneracyjnych w czasie przerw podczas meczu u zawodników baseballu amerykańskiego (w tym z wykorzystaniem elektrostymulacji).

W baseballu (a także w innych sportach), aby stale utrzymywać się na najwyższym poziomie podczas zawodów, ważna jest regeneracja mięśni, nie tylko w okresie miedzy meczami ale także w okresach odpoczynku pomiędzy rundami gry o wysokiej wydajności.

W tym kalifornijskim badaniu autorzy porównali skuteczność trzech form regeneracji, aby określić, która z nich była najbardziej skuteczna. Po każdej rundzie w baseballu zastosowano :

1. Regeneracja bierna: brak aktywności przez 6 minut.

2. Aktywna regeneracja: 6 minut truchtu.

3. Regeneracja aktywna z elektrostymulacją: 6-minutowy program z Compexem na mięśnie ramion i barków.

Wniosek:

Regeneracja z wykorzystaniem elektrostymulacji mięśni spowodowała najwyższy spadek poziomu mleczanu we krwi w porównaniu z innymi metodami regeneracji, które nie miały znaczącego wpływu na mleczan we krwi. Zmniejszenie mleczanu we krwi pozwala na regenerację mięśnia, co powinno pozwolić na lepszą wydajność w późniejszych etapach gry.

Zmierzono, że prędkość zawodników po regeneracji NMES była wyższa w porównaniu z prędkością po regeneracji w truchcie.

Pomiary psychologiczne wykazały, że subiektywne postrzeganie regeneracji było również lepsze po sesji z elektrostymulacją Compex w porównaniu z sesją regeneracji podczas truchtu, co może również potencjalnie przyczynić się do zwiększenia wydajności zawodników i ich motywacji podczas następnej rundy. Autorzy zalecają elektryczną stymulację mięśni jako metodę regeneracji z wyboru dla miotaczy baseballowych ze względu na lepsze pozbycie się mleczanu z krwi i lepsze wyniki regeneracji.