Skip to content Skip to footer

Zmniejszenie poziomu kwasu mlekowego po sprincie pływackim – porównanie 2 metod: rozpływanie i regeneracja za pomocą elektrostymulacji

Pływanie wyczynowe wymaga treningu o wysokiej intensywności, co prowadzi do podwyższenia poziomu mleczanów we krwi. Wykazano, że aktywna regeneracja obniża poziom mleczanu szybciej niż bierna regeneracja spoczynkowa, ale nie zawsze jest praktyczna.

To badanie przeprowadzone w Kalifornii miało na celu ocenę wpływu aktywnego odpoczynku ze stymulacją elektryczną w porównaniu z regeneracją podczas tzw. rozpływania i bierną regeneracją spoczynkową.

Poziom mleczanów we krwi badano przed 200 metrowym sprintem pływackim i bezpośrednio po nim, a także po 10 minutach („środek regeneracji”) i 20 minutach („po regeneracji”).

Wynikiem tego badania było obniżenie mleczanu we krwi przy metodzie regeneracji podczas rozpływania jak również przy zastosowaniu elektrycznej stymulacji mięśni w porównaniu do regeneracji spoczynkowej, gdzie nie doszło do znaczącego spadku mleczanu.

Dlatego autorzy proponują elektrostymulację jako alternatywną terapię regeneracyjną w celu obniżenia poziomu mleczanu we krwi. Mogą zaistnieć sytuacje, w których sportowiec ma ograniczony dostęp do basenu, jest wyczerpany fizycznie lub psychicznie i nie ma motywacji do kontynuowania ćwiczeń w wodzie lub po prostu szuka alternatywnych sposobów  regeneracyjnych. W takich sytuacjach stosowanie stymulacji elektrycznej podczas odpoczynku może być korzystne w zmniejszaniu stężenia mleczanu we krwi, bez obciążenia psychicznego i szybszym przygotowaniu mięśni do kolejnego wysiłku